De Vier Elementen

De Vier Elementen Brochure Christina Garbe Cetovimutti

 

 

 
 
Samengesteld door Christina Garbe
Brochure, ca. 26 pagina's
 

 

De elementen in de Leer van de Boeddha

Volgens het inzicht van de Boeddha, dat hij verkregen heeft door een direct ervaren gedurende de meditatie, bestaat ons leven uit lichaam en geest. Het lichaam bestaat, net zoals de levenloze materie om ons heen, uit de vier elementen, en wel het aarde-element, het water-element, het vuur-element en het lucht-element. Wat als aarde-element, enz. aangemerkt wordt, is in werkelijkheid niet aarde, water, enz. in de normale letterlijke betekenis. Het gaat bij deze begrippen om de principes van de materie, die binnen in ons lichaam dezelfde zijn als er buiten. Het herkennen hiervan door eigen ervaring, door directe beleving, is een belangrijke stap in de boeddhistische weg van inzicht. In het volgende worden enige toelichtingen voor deze oefening gegeven.

Door middel van de analytische meditatie van materie en mentaliteit, lichaam en geest, zoals door de Boeddha onderwezen, leren wij de dingen zo te zien als ze werkelijk zijn, opdat we van gehechtheid los kunnen komen. De meeste mensen geloven dat zij met hun zintuigen een ander lichaam, zoals hout, stof, tafel, stoel e.d. kunnen waarnemen, maar als men preciezer kijkt ervaart men met het tastzintuig bijvoorbeeld, niets anders dan hardheid, zachtheid, ruwheid, gladheid, zwaarte, lichtheid, enz. We hebben met ons verstand de namen van de dingen geleerd en veel mensen houden daaraan vast alsof ze als zodanig werkelijk zouden bestaan.

 

PDF Button De-Vier-Elementen


www.Cetovimutti-Theravada.org © 2020